Algemene voorwaarden en Privacy


Aanmelden


1.0 - Door je aanmelding bij het Cashparadijs.nl programma ga je akkoord met de voorwaarden.
1.1 - Cashparadijs.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zonder vooraf de leden te informeren.
1.2 - Leden worden achteraf geïnformeerd middels e-mail naar het email adres, zoals bekend bij Cashparadijs.nl
1.3 - Ben je het niet eens met deze aanpassing(en) dan dient je account opgeheven te worden.
1.4 - Deze voorwaarden zijn bindend als je blijft deelnemen aan het Cashparadijs.nl programma, nadat je op de hoogte bent gesteld van enige aanpassing.

Leden


2.0 - Je dient minstens 16 jaar oud te zijn voor deelname aan ons programma.
2.1 - Ons programma is open gesteld voor ingezetenen van Nederland.
2.2 - Bij aanmelden dien je gebruik te maken van je eigen naam en email adres.
2.3 - Jouw profiel dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
2.4 - Het is niet toegestaan je meer dan 1 keer aan te melden.
2.5 - Wij staan per IP adres en per persoon 1 account toe!
2.6 - Bij overtreding word je account plus alle valse accounts verwijderd met verlies van saldi en referrals.
2.7 - Het is niet toegestaan je account te verkopen of weg te geven.
2.8 - Promotie voor Cashparadijs.nl middels SPAM is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid


3.0 - Cashparadijs.nl is nooit aansprakelijk voor verlies van jouw saldi, of enige schade, verband houdende met jouw lidmaatschap bij het Cashparadijs.nl programma. Dit geldt ook voor fouten en/of bugs in het verdiensysteem.

Uitbetalingen


4.0 - Je wordt uitbetaald op een Nederlandse bankrekening.
4.1 - Heb je de uitbetaalgrens bereikt, dan kun je uitbetaling aanvragen.
4.2 - Uitbetalingen worden binnen 7 tot maximaal 45 werkdagen na aanvraag afgehandeld
4.3 - Opgebouwd saldo verdiend door fraude en/of bugs in ons verdiensysteem wordt niet uitbetaald.
4.4 - We betalen je uit, als je profiel volledig en naar waarheid is ingevuld.
4.5 - De rekeninghouder dient dezelfde naam te hebben, als die in jouw profiel op Cashparadijs.nl
4.6 - Bij tegenvallende resultaten zijn wij gerechtigd met ons programma te stoppen, waarbij saldi lager dan 1000 Dukaten komen te vervallen.

Privacy


5.0 - Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

Het checken van betalingen.
Het verzenden van e-mail berichten en nieuwsbrieven.
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen.
Je gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of verkocht, tenzij de site word overgedragen aan een andere partij.